Kadernota 2014 (Dieren­am­bu­lance overleg)


4 juli 2013

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Kadernota 2014 (Dierenambulance overleg).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014 (Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 300);


Overwegende dat:

-De Dierenambulance in de komende twee jaar wordt gekort van €470.000 naar €272.665;

-De Dierenambulance hiermee de enige dierenwelzijnsorganisatie is in Amsterdam die gekort wordt;
- De Dierenambulance bezwaar heeft aangetekend tegen de beslissing;

- Dit bezwaar niet gehonoreerd is en dat de Dierenambulance in beroep is gegaan tegen de uitspraak van het bezwaar;


Constaterende dat

- De Dierenambulance laat weten niet in staat te zijn om dezelfde diensten te leveren met bovenstaande korting;

- De wethouder in antwoord op schriftelijke vragen stelt dat de Dierenambulance dan maar de bedrijfskosten per rit omlaag moet brengen;

- Onduidelijk is wat de gevolgen zijn van de korting of het omlaag brengen van de kosten per rit;

- Uit de jaarcijfers van 2012 blijkt dat de Dierenambulance een tekort heeft van 2,5 ton;

- De korting van de gemeente hiermee een gevaar vormt voor het voortbestaan van de Dierenambulance in de huidige vorm;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In gesprek te gaan met de Dierenambulance en de Dierenadviesraad om te kijken naar andere financieringsmogelijkheden voor dierenwelzijnsorganisaties en in het bijzonder de Dierenambulance;

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, VVD, GroenLinks, D66, CDA, SP

Tegen