Kadernota 2014 Amen­dement (Voed­sel­visie)


6 juni 2013

Onderwerp

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Kadernota 2014 (Voedsel).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014 (Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 300);

Overwegende

Dit jaar de voedselvisie klaar ligt;
Via het thema voedsel enorm veel gemeentelijke doelstellingen aangepakt kunnen worden;
Het produceren van voedsel bijvoorbeeld kan helpen tegen verloedering in de wijk en ter bevordering van sociale cohesie;

Besluit:

Een bedrag van 1 miljoen euro te investeren vanuit bestaande begrotingsposten, zoals bijvoorbeeld het schoon en heel houden van de buurt of vanuit de post gezondheid en/of veiligheid in projecten van de voedselvisie om gemeentelijke doelstellingen, zoals de bestrijding van obesitas via het thema voedsel en de voedselvisie aan te pakken;

het lid van de gemeenteraad

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

SP

Tegen

GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, SP, D66