Kadernota 2014 Amen­dement (Kwali­teits­eisen)


6 juni 2013

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014 (Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 300);

Overwegende

In de bijzondere subsidieverordening is voorgesteld om op te nemen dat ‘dierenorganisaties bij de uitoefening van de werkzaamheden dienen te voldoen aan kwaliteitseisen die hieraan op grond van dierenwelzijn kunnen worden gesteld’;
Er protocollen zijn aangaande kwaliteitseisen voor dierenwelzijnsorgansiaties;

Besluit:

Eenmalig € 300.000 van de hondenbelasting inzetten om de dierenwelzijnsorganisaties te professionaliseren met behulp van de Dierenadviesraad met betrekking tot kwaliteiteisen

Het lid van de gemeenteraad

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, D66, SP