Kadernota 2013 (Groen­gelden in plaats van Olym­pische Ambitie)


20 juni 2012

Amendement van het raadslid de heer J. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Kadernota 2013 (Groengelden in plaats van Olympische Ambitie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2013 (Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 292);

Overwegende dat:
• Dit college een doelstelling heeft geformuleerd: “De Olympische ambitie van Amsterdam blijft overeind. Hiervoor is in 2013 € 2 miljoen beschikbaar.” (p.48)
• De Partij voor de Dieren sport een belangrijke functie toedicht;
• De Partij voor de Dieren een groene stad nog belangrijker vindt;
• Het economisch en het welzijnsbelang van groen in toenemende mate blijkt:
o Rapport De Groene Stad: http://www.degroenestad.nl/Categorieen/Categorie/Economie.wli
o KPMG: the Economics of Ecosystems & Biodiversity (tEEB NL): Natuur en gezondheid 2012
o Topsectoradvies Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (Juni 2011)
o De kadernota zelf: “Om stilstand te voorkomen en de stad klaar te maken voor de toekomst, blijven we investeren in de stad. Onder andere met de Rode Loper, het Stationseiland en groen vergroten we de internationale aantrekkingskracht van de stad.” (p.7)

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
• Te kiezen voor groen ten faveure van de Olympische Ambitie
• De kadernota als volgt aan te passen:

Pagina 47
Tabel: Olympische Ambitie € 0,0
Tabel Nieuwe lijn Groene Ambitie € 2,0

Pagina 48
De zin: “De Olympische ambitie van Amsterdam blijft overeind. Hiervoor is in 2013 € 2 miljoen beschikbaar.”

te veranderen in:

“Amsterdam is van de Olympische ambitie afgestapt. Het vrijkomende geld wordt besteed aan een extra impuls voor de groene stad. Voor 2013 is dit € 2 miljoen, voor 2014 is dit € 2 miljoen.”

Pagina 49:
Tabel: Olympische Ambitie: 2013: € 0,0 – 2014: € 0,0


Het lid van de gemeenteraad,

J. van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Ingediend

Voor

Tegen