Kadernota 2013 (Boer­de­rijedu­catie)


20 juni 2012

De raad,

Gehoord de discussie over de kadernota 2013

Constaterende dat:
- Alle Amsterdamse kinderen eten, maar lang niet alle kinderen weten waar hun voedsel vandaan komt;
- Het belangrijk is dat onze jongste Amsterdammers leren waar hun voedsel vandaan komt omdat de waardering voor voedsel laag is, het wordt gezien als een vanzelfsprekendheid (Voedingscentrum);
- Boerderijeducatie hiervoor een effectief leermiddel is, waarbij kinderen tijdens een voorbereidende les leren waar hun avondmaaltijd vandaan komt en tijdens een excursie een dagdeel meewerken op een boerderij;
- Kinderen tijdens Boerderijeducatie-excursies direct het verband leggen tussen de herkomst van hun voedsel en het voedsel dat zij iedere dag eten doordat ze de gelegenheid krijgen om producten van de boerderij te proeven;
- Boerderijeducatie Amsterdam een succesvol project is dat zeer hoog wordt gewaardeerd door docenten
- Boerderijeducatie Amsterdam ongeveer 150 groepen per jaar trekt;
- Amsterdam financierder is geweest in het project Boerderijeducatie Amsterdam;

Overwegende dat:
- De subsidie van de gemeente Amsterdam werd gedekt uit het budget van het project Proeftuin Amsterdam;
- Het project Proeftuin Amsterdam is beëindigd;
- Voedsel een belangrijk onderwerp is en alleen nog maar belangrijker zal worden in de komende decennia;
- Het dus belangrijk is om te blijven investeren in onderwijskwaliteit;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- In 2013 een subsidie van 25.000 euro aan Boerderijeducatie Amsterdam te verstrekken;
- Dit bedrag te dekken door de Olympische ambitie te verminderen met een bedrag van 25.000 euro;
- Met Boerderijeducatie Amsterdam in gesprek te gaan over mogelijke voortzetting van samenwerking na 2013.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

D66, SP, CDA

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks