Kadernota 2013 (BOA’s)


20 juni 2012

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Kadernota 2013. (BOA’s)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2013 (Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 292);

Overwegende dat:
- De nieuw aangestelde landelijke “Animals cops” waarschijnlijk zullen verdwijnen;
- Dit college in zijn Programakkoord 2010-2014 heeft afgesproken dat er gemeentelijke handhavers (8) worden opgeleid voor de handhaving van het dierenwelzijnsbeleid;
- Deze handhavers (BOA’s) al zijn aangesteld uit het bestaande apparaat;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
De aangestelde animal cops (BOA’s) te blijven behouden in en voor de gemeente Amsterdam.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

Tegen