Kadernota 2012 (Bijzonder opspo­rings­amb­te­naren)


13 juli 2011

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de kadernota 2012, BOA’s

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de kadernota 2012

Overwegende dat:

- Dit college in het Collegeakkoord 2010-2014 heeft afgesproken dat er gemeentelijke handhavers worden opgeleid voor de handhaving van het dierenwelzijnsbeleid (blz 19);

- Deze handhavers (BOA’s) zullen worden aangesteld uit het bestaande apparaat;

- De opleiding voor de handhavers zal moeten komen uit het bestaande opleidingsbeleid van het apparaat;

- Er onduidelijkheid is over de 500 animal cops.


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Ruimte in de begroting te zoeken voor de opleiding van 8 BOA’s zodat deze in 2012 operationeel worden.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

VVD, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, D66