Jaar­verslag TAC 2016 (aanbe­ve­lingen overnemen)


29 november 2017

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Jaarverslag Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2016 en de aanbevolen acties (aanbevelingen overnemen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Jaarverslag Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2016 en de aanbevolen acties (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1466);

Overwegende dat:

  • de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur aanbevelingen doet en het college veel van de uitvoering op zich laat wachten;
  • een aanbeveling als handhaving tot een volwaardig onderdeel van het groenbeleid maken niet uitgesteld hoeft te worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • van de aanbevelingen 2 tot en met 5 uit het jaarverslag 2016 per aanbeveling gemotiveerd en concreet aan te geven op welke wijze het college deze aanbeveling nu al zou kunnen uitvoeren en hierover voor de zomer van 2018 terug te rapporteren aan de Raad.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen