Jaar­re­kening 2013 (bestemming vrij­ge­vallen gelden dieren­welzijn: zorg­plicht in het wild levende dieren)


13 juni 2014

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Jaarrekening 2013

Constaterende dat:
- De gemeente in 2012 en 2013 ruim binnen het budget is gebleven wanneer het om de bijdrage aan dierenwelzijn gaat (In 2013 is bijna 36.000 euro onderbesteed, in 2012 bijna 5.500 euro.)

Overwegende dat:
- De uitvoering van de zorgplicht voor het vervoeren en opvangen van in het wild levende dieren in Amsterdam niet volledig wordt vergoed door de gemeente;
- Amsterdam rijk is aan vele soorten in het wild levende dieren, waar we als stad trots op mogen zijn;
- Onder meer de Dierenambulance en dierenopvang De Toevlucht veel goed werk hebben gedaan het afgelopen jaar voor in het wild levende dieren

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- De onderbesteding van 2013 aan dierenwelzijn, bedragende € 41.894, toe te voegen aan het dierenwelzijnsbudget van 2014;
- (Een gedeelte van) dit bedrag aan te wenden om aan de Dierenambulance en De Toevlucht een bijdrage te leveren in het werk dat zij hebben gedaan in het kader van de zorgplichttaken.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen