Inves­te­ringen Zuidasdok (versnelde opknap­beurt passages)


1 april 2016

Motie van het raadslid Van Lammeren en Vink inzake aanvullende investeringen Zuidasdok (versnelde opknapbeurt passages)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over aanvullende investeringen Zuidasdok:

Constaterende dat:

De huidige twee noord-zuid passages door de Zuidas (te weten de Parnassusweg en de Beethovenstraat) sociaal niet erg veilig zijn.
Deze twee passages achterstallig onderhoud lijken te vertonen zoals blijkt uit gesprekken met gebruikers en inspectie ter plekke[1].

Overwegende dat:

Sociaal onveilige passages het zo gewenste stedelijk weefsel verzwakken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De huidige twee noord-zuid passages een versnelde onderhoudsbeurt te geven en te kijken waar deze passages reeds op het voorzieningenniveau kan worden gebracht dat bij de voltooiing van het Zuidasdok gerealiseerd zal zijn (zonder kapitaalvernietiging)

De leden van de gemeenteraad,

J. van Lammeren

B. Vink

[1] d.d.27 maart, diverse lampen niet werkend in beide passages


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen