Inves­te­ringen Zuidasdok (Laat 1000 geluids­schermen bloeien)


1 april 2016

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake aanvullende investeringen Zuidasdok (Laat 1000 geluidsschermen bloeien).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over aanvullende investeringen Zuidasdok:

Constaterende dat:

- Bij de nadere uitwerking van de geluidsmaatregelen tussen 11 juni 2015 en heden naar voren is gekomen dat een aantal aanvullende, bovenwettelijke geluidsmaatregelen leiden tot een aanzienlijke verbetering van het geluidsniveau (met name bij de parken en tennisvereniging Joy).
- Bamboe geluidsschermen een uitstekende geluiddempende werking hebben
- De provincie Noord-Holland op dit moment een uitgebreide proef uitvoert met bamboe geluidschermen [1]
Het idee van gebruik van levend bamboe als geluidsscherm is ontstaan bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam[2]

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Uit te zoeken of levende bamboeschermen, dan wel andere begroeide/groene geluidsschermen, kunnen worden gebruikt als invulling van het nu voorgestelde pakket van aanvullende, bovenwettelijke geluidsmaatregelen en zo ja tegen welke voorwaarden.
- In beeld te brengen hoe dergelijke schermen qua ontwerp bij de A10-zuid (Zuidas) kunnen passen en welke kosten dat met zich mee zou brengen
- Wanneer een dergelijke vormgeving van de beoogde geluidsschermen qua vormgeving en geluidsreductie geschikt blijkt én wanneer deze kostenneutraal kan worden uitgevoerd, daarvoor te kiezen.

De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] https://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Eerste-geluidsscherm-van-levend-bamboe-op-NoordHollandse-bodem.htm

[2] http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsberichten/nieuws/2015-jul-dec/bamboe-geluidsscherm/


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Onterechte kap van bomen bij het ADM-terrein (resultaten onderzoeken onterecht gekapte bomen naar raad)

Lees verder

Investeringen Zuidasdok (versnelde opknapbeurt passages)

Lees verder

    Word actief Doneer