Algemene Plaat­se­lijke Veror­dening 2008 (algemeen voer­verbod)


20 december 2017

Amendement van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 en de Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte (algemeen voerverbod)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 en de Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1615).

Constaterende dat:

  • Het aantal meldingen van rattenoverlast bij de GGD de afgelopen jaren steeds toeneemt;
  • Deze dieren voor een groot deel worden aangetrokken door achtergebleven voedselresten;

Besluit:

De tekst

“Artikel IV
Artikel 5.18 Voeren van dieren
Het college kan gebieden in aanwijzen waar het verboden is om dieren te voeren.”

Te wijzigen in:

“Artikel IV
Artikel 5.18 Voeren van dieren
Er geldt een algeheel verbod in de stad op het voeren van vrijlevende dieren in de openbare ruimte.”

De tabel

5.18 Verbodsgebied voeren
van dieren
Het is verboden dieren
te voeren in een door
het college aangewezen
gebied.
BA093 €70 €140 €700

Te wijzigen in:

5.18 Verbod voeren
van dieren
Het is verboden vrijlevende
dieren te voeren in de
openbare ruimte.
BA093 €70 €140 €700

In de toelichting op Artikel 5.18 de zin
“Het artikel biedt de mogelijkheid voor lokaal maatwerk: uitsluitend de plekken waar bovenstaande problemen zich voordoen of verwacht worden, kunnen - eventueel tijdelijk – worden aangewezen als verbodsgebied.”

Te wijzigen in:
“Het artikel zorgt voor duidelijkheid over het voeren van vrijlevende dieren en gaat de bovenstaande problemen tegen.”

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Initiatiefvoorstel “Stop op het afsteken van vuurwerk door particulieren: op naar een professionele vuurwerkshow van formaat” (professionele show vanaf 2018-2019)

Lees verder

Initiatiefvoorstel “Stop op het afsteken van vuurwerk door particulieren: op naar een professionele vuurwerkshow van formaat” (aanhaken aan landelijke wetgeving)

Lees verder

    Word actief Doneer