Hoog­waardig openbaar vervoer West­tangent (bomen herplanten in omgeving)


15 februari 2017

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Hoogwaardig openbaar vervoer Westtangent (bomen herplanten in omgeving)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Hoogwaardig openbaar vervoer Westtangent;

Constaterende dat:

  • Hoogwaardig openbaar vervoer Westtangent (bomen herplanten in omgeving) Over het gehele aan te leggen tracé voor de Westtangent bomen gekapt zullen worden ten behoeve van rijbanen, bushaltes en oversteekplaatsen;
  • De Nota van Beantwoording aangeeft dat niet alle bomen in de directe omgeving teruggeplaatst zullen worden, tot groot ongenoegen van omwonenden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Bomen die gekapt worden ten behoeven van de Westtangent in de directe omgeving van de oorspronkelijke plaats te herplanten en dus niet te compenseren door het storten van geld in een herplantfonds.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP, CDA