Amsterdam Circulair (eiwit­tran­sitie)


15 februari 2017

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het rapport Amsterdam Circulair (eiwittransitie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het rapport Amsterdam Circulair;

Constaterende dat:

  • Het rapport Amsterdam Circulair aandacht besteedt aan het duurzaam produceren van hoogwaardige eiwitten voor veevoer;
  • Het als bron voor Amsterdam Circulair gebruikte rapport Circle Scan: current state and future vision Agri&Food sector stelt dat 50% van alle geteelde gewassen als veevoer wordt gebruikt, voor één kilo vlees 5.000-20.000 liter water nodig is en 70% van de vissoorten is uitgestorven of uitgeput door de visserij;

Overwegende dat:

  • Het produceren van hoogwaardige eiwitten voor veevoer een inefficiënte omweg is als deze eiwitten ook zonder de tussenkomst van de veehouderij door mensen geconsumeerd kunnen worden;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Te onderzoeken op welke manier de eiwittransitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten gestimuleerd kan worden binnen het programma Circulaire innovatieprogramma.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, SP, D66, PvdO

Tegen

VVD, CDA