Het actie­pro­gramma Smart Mobility 2016-2018 (privacy en security garan­deren)


9 november 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het actieprogramma Smart Mobility 2016-2018. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1442);

Overwegende dat:

privacybescherming altijd gewaarborgd dient te worden bij datagebruik ten behoeve van smart mobility.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

tegenspraak te organiseren door een derde toonaangevende partij op het gebied van privacybescherming actief te betrekken;
de privacy en security in de onderdelen van het actieprogramma Smart Mobility door deze partij te laten toetsen en garanderen;
hierover terug te koppelen in het ‘Internet of things’ programma in 2017.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Bomenverordening 2014 (na bomenkap in HGS herplant ook HGS status)

Lees verder

Begrotingswijziging verdeelvoorstel stadsdelen (geef stadsdelen meer tijd)

Lees verder

    Word actief Doneer