Herijking deel­ne­mingen 2015


1 april 2015

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Herijking deelnemingen 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 1 april 2015 inzake de Herijking Deelnemingen 2015,

Constaterende dat de criteria zich beperken tot de aanwezigheid van publiek belang & noodzakelijkheid van gemeentelijk aandeelhouderschap.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente uit de Agenda Duurzaamheid & werkgelegenheid mee te nemen als afwegingskader in de herijking.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, GroenLinks, PvdO

Tegen

D66, VVD, SP, CDA