Go-besluit Zeetoegang IJmond (versnelde verduur­zaming haven)


27 november 2014

Aan de gemeenteraad van Amsterdam

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2014 inzake Go besluit Zeetoegang IJmond (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1117);

Constaterende dat
- Het jaarverslag van het haven bedrijf vooral kansen ziet in de overslag van olie een kolen (fossiele brandstoffen)
- Dat deze activiteiten een groot aandeel hebben in het veroorzaken van de uitstoot van CO2
- De raad de ambitie heeft uitgesproken dat de Amsterdamse haven in 2030 de duurzaamste haven ter wereld is,
- Het college ook de ambitie heeft uitgesproken om de CO2 uitstoot terug te brengen
- Amsterdam met duurzame activiteiten in het havengebied de ontwikkeling van hernieuwbare energie en de groei van werkgelegenheid kan stimuleren,

Spreekt als ambitie uit dat:
Opslag en overslag van kolen en benzine als activiteit in de haven zo snel mogelijk en uiterlijk in 2025 moet zijn afgebouwd en vervangen door duurzame activiteiten;

Verzoekt het college van Burgemeester en wethouders:
- De 105 miljoen euro van de versnelde aanleg van de zeesluis in te zetten om de haven versneld duurzaam te maken

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Allepartijen

Lees onze andere moties

Go-besluit Zeetoegang IJmond (Milieuzone havengebied)

Lees verder

Go-besluit Zeetoegang IJmond (monitoren van door Haven Amsterdam overgeslagen CO2-equivalenten)

Lees verder

    Word actief Doneer