Geen bont tijdens fashion events


23 mei 2012

Motie van het raadsleden van Lammeren, van Roemburg en Poorter inzake bont tijdens fashion events: “no animals were harmed for this event”

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie in de raad over het Verdeelvoorstel evenementenfonds 2012

Overwegende dat
Stichting Amsterdam Fashion Week (SAFW) en Local World een aanvraag voor een financiële bijdrage van het evenementenfonds hebben ingediend;

Beide evenementen Amsterdam willen neerzetten als inspirerende en bruisende modestad en/of handelsstad;

Het evenementenbureau het college adviseert de aanvraag voor SAFW te honoreren met een eenmalige kick-off subsidie voor een bedrag van € 100.000;

Voor deze bijdrage AFW minimaal twee edities moet organiseren en garanderen dat dit onderdeel een blijvend onderdeel wordt van de AFW;

Voorts overwegende:

Dat in steeds meer mode-artikelen weer echt bont wordt gebruikt;

Bont een overbodig luxeproduct is waarvoor dieren een afschuwelijk leven leiden, ook in Nederlandse fokkerijen;

Een Fashion Week waar bont gedragen wordt de consumptie van bont kan doen toenemen;

Verzoekt het College
De aanvraag voor een financiële bijdrage van €100.000 alleen te honoreren, indien er geen echt bont geshowd zou worden tijdens de Amsterdam Fashion Week;

Het lid van de Gemeenteraad,

J.F.W van Lammeren
E. van Roemburg
M. Poorter


Status

Ingediend

Voor

Tegen