Amster­damse Bos (Dier­vrien­de­lijke bestrijding van overlast door dieren)


4 april 2012

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Amsterdamse Bosplan 2012-2016,

Constaterende dat:
- Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren in november 2010 blijkt dat het Amsterdamse Bos mollen op speel- en sportvelden laat bestrijden door een ‘professionele mollenvanger’;
- In de Oeverlanden en Schinkelbos de ganzenpopulatie beperkt wordt door het behandelen van de ganzeneieren

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Overlast van dieren in het Amsterdams bos op een diervriendelijke manier aan te pakken;
- Een paragraaf hierover op te nemen in het Bosplan.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

CDA