Actu­a­liteit vuur­werk­verbod (vuur­werk­vrije binnenstad)


21 december 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de actualiteit vuurwerkverbod rond de jaarwisseling (vuurwerkvrije binnenstad)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Stedelijk Kader Buitenreclame;

Constaterende dat:

  • Gemeente Hilversum van de Raad van State het stadscentrum tot vuurwerkvrije zone mag verklaren;

Overwegende dat:

  • Particulier vuurwerk schade en letsel veroorzaakt, veel mensen en dieren angst en stress bezorgt, en hoge concentraties fijnstof en milieuverontreiniging met zich meebrengt;
  • Vuurwerk in de binnenstad bovendien een gevaar oplevert voor unieke monumentale (houten) panden, tijdens afgelopen jaarwisseling ontstond nog een brand in een bijgebouw van de Oude Kerk door een vuurpijl;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Stadsdeel centrum tot vuurwerkvrije zone te verklaren tijdens aanstaande jaarwisseling.

Het lid van de gemeenteraad,


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, CDA, PvdA, PvdO