Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (recycling hub)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (recycling hub)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

  • Het grootste deel van het afval bij de meeste festivals ontstaat bij de op- en afbouw en bestaat uit bouwmaterialen;
  • Deze bouwmaterialen goed hergebruikt kunnen worden;
  • Festival Roskilde een recycling hub heeft waarbij bouwbedrijven na afloop van het festival gratis het bouwmateriaal (49% van het afval op het festival), dat anders werd weggegooid, mogen ophalen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Te kijken naar de mogelijkheden om een dergelijke hergebruikzone in te richten voor Amsterdamse evenementen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen