Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (11 uur is laat genoeg)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (11 uur is laat genoeg)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Constaterende dat:

  • Muziekgeluid tijdens evenementen in de regel is toegestaan van 11:00 tot 23:00;
  • Op dagen dat een weekenddag of nationale vrije dag volgt, de eindtijd tot 24:00 verlengd kan worden;
  • De geluidsoverlast ook als de muziek afgelopen is nog enige tijd voortduurt;
  • Meer dan 25% van de Amsterdammers vroeger dan deze eindtijd naar bed gaat of de volgende dag toch weer vroeg op moet, er zijn tal van beroepen waarbij ook op zaterdag en/of zondag gewerkt wordt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Amsterdammers hun nachtrust te gunnen en geen uitzondering mogelijk te maken op de eindtijd van 23:00.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, D66, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Evenementen en locatieprofielen (Flevopark 25% afsluiten)

Lees verder

Evenementen en locatieprofielen (recycling hub)

Lees verder

    Word actief Doneer