Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (plant­aardige eiwitten)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (plantaardige eiwitten)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

  • Voedsel met afstand de grootste vervuiler is op festivals, en op het Deense Roskilde verantwoordelijk is voor 43% van de broeikasgassenuitstoot en op het Zweedse Way Out West voor 62%[1];
  • Bovengenoemde festivals die dit door hebben laten rekenen stellen dat dit met name door vlees en zuivel komt (waarna Way Out West dit van het menu schrapte);
  • Het op het gebied van duurzaamheid veel geprezen Amsterdamse festival DGTL ook al volledig vegetarisch is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In de richtlijn duurzaamheid op te nemen dat vanaf 2018 minstens een 30% en vanaf 2020 minstens 70% van het voedselaanbod ten minste vegetarisch en bij voorkeur volledig plantaardig is.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://www.greeneventbook.com/way-out-veggie/


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

PvdO, CDA, PvdA, D66, VVD, SP