Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (geen voed­sel­ver­spilling)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (geen voedselverspilling)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

  • Er veel onverkocht voedsel wordt weggegooid na afloop van een evenement;
  • Verschillende evenementen al samenwerken met bijvoorbeeld de voedselbank, restaurants of voedselverwerkers om het overgebleven voedsel aan te schenken;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In de richtlijn duurzaamheid op te nemen dat vanaf 2020 geen overgebleven voorraden voedsel meer worden weggegooid.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren
D. Boutkan (PvdA)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA

Tegen

GroenLinks, CDA, D66, VVD, SP, PvdO