Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (beperk aantal op- en afbouw­dagen)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (beperk aantal op- en afbouwdagen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

  • Het college de eerder gestelde richtlijn van 2 dagen opbouw en 2 dagen afbouw na inspraak van festivalorganisatoren wijzigde naar maar liefst 10 dagen voor grote festivals;
  • Deze lange op- en afbouw van veel festivals zorgt dat een park nog veel langer ontoegankelijk is, bij een meerdaags festival tot bijna twee weken;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • De richtlijn terug te brengen tot maximaal 3 dagen opbouw en 3 dagen afbouw voor evenementen met meer dan 2000 bezoekers.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PvdO

Tegen

VVD, D66, PvdA, CDA