Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (meettijd 1 minuut)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (meettijd 1 minuut)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

  • Bij het beoordelen van geluidniveaus op de gevels drie minuten wordt gemeten;
  • Door een dergelijke lange meettijd pieken in het geluid onzichtbaar in de meetresultaten kunnen worden, doordat deze worden gemiddeld met lagere geluidsniveaus;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • De meettijd op de gevels van 3 minuten te verlagen naar 1 minuut.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, CDA, GroenLinks

Tegen

PvdA, D66, VVD, SP