Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (gevelnorm 80 dB(C))


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) en D. Boomsma (CDA) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (gevelnorm 80 dB(C))

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

  • De voorgestelde gevelnorm van 85 dB(C) betekent dat het geluidsniveau bij de bron zodanig hard kan zijn dat dit gehoorschade oplevert bij bezoekers;
  • Het college bovendien in de nota van beantwoording zelf stelt dat een gevelnorm van 85 dB(C) kan leiden tot geluidsoverlast in huis;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • De voorgestelde gevelnorm van 85 dB(C) te verlagen naar 80 dB(C).

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren
D. Boomsma


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CDA, PvdO

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, VVD, SP