Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (geen single-use plastics)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (geen single-use plastics)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

  • Amsterdam voorloper is in de strijd tegen de plastic soep, zo was Amsterdam de eerste stad die paal en perk stelde aan het oplaten van ballonnen;
  • Het Engelse koningshuis heeft aangekondigd single-use plastic volledig uit te bannen in de koninklijke paleizen en instituten;
  • Festivals ook allerlei soorten plastic zwerfafval verspreiden, zoals plastic confetti, wegwerpbekers, rietjes, wegwerpflesjes en dopjes, en soms lampionnen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In de richtlijnen duurzaamheid op te nemen dat festivals vanaf 2018 zoveel mogelijk en vanaf 2020 volledig vrij zijn van single-use plastic.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen