Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (geen dance in Natuur­netwerk Nederland)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (geen dance in Natuurnetwerk Nederland)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

  • Verschillende evenementenlocaties, zoals Gaasperplas en het Flevopark, vallen onder Natuurnetwerk Nederland;
  • Natuurnetwerk Nederland is ingesteld om de achteruitgang van de Nederlandse natuur en biodiversiteit te stoppen;
  • Het daarom niet passend is om enorme festivals met harde muziek te organiseren in gebieden die onder Natuurnetwerk Nederland vallen, vaak ook tijdens het broedseizoen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Geen grote evenementen waarbij muziek centraal staat te organiseren in locaties die vallen onder Natuurnetwerk Nederland

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, GroenLinks, CDA

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA