Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (gevelnorm 70 dB(A))


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (gevelnorm 70 dB(A))

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

Met het introduceren van de dB(C)-gevelnorm de dB(A) gevelnorm komt te vervallen, omdat dit voldoende gewaarborgd zou zijn bij de norm van 85 dB(C);
Er onvoldoende is aangetoond dat bij een gevelnorm van 85 dB(C) de grens van 70 dB(A) op de gevel niet overschreden kan worden;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Een gevelnorm van 70 dB(A) vast te stellen, naast de norm van 85dB(C).

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, CDA, GroenLinks

Tegen

PvdA, D66, VVD, SP

Lees onze andere moties

Beantwoording van het raadsadres “Behoud Van der Kunbuurt” (schrappen van een verwarrende tekst over politieke besluitvorming)

Lees verder

Evenementen en locatieprofielen (beperk aantal op- en afbouwdagen)

Lees verder

    Word actief Doneer