Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (alleen hardcups)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (alleen hardcups)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

  • Steeds meer festivals gebruik maken van statiegeldsystemen zodat er geen plastic wegwerpbekers meer gebruikt hoeven worden, en dus grote hoeveelheden plastic afval worden voorkomen;
  • De richtlijn duurzaamheid ook de optie open wil houden om wegwerpartikelen te gebruiken;
  • Het bij gebruik van recyclebare producten geen garantie is dat deze daadwerkelijk gerecycled worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Vanaf 2019 de eis te stellen dat ten minste voor bekers een statiegeldsysteem verplicht is.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren
D. Boutkan (PvdA)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CDA, PvdO, GroenLinks, PvdA, VVD

Tegen

D66, CDA