Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (geen meteo­cor­rectie)


14 februari 2018

Motie van de raadsleden J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) en D. Boomsma (CDA) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (geen meteocorrectie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

  • In het geluidbeleid staat dat in de regel geen meteocorrecties worden toegepast, maar dat er uitzonderingen mogelijk zijn;
  • Amsterdam uitzonderingen toe wil gaan passen door 3 dB extra geluidsruimte toe te staan indien in de richting van de wind gemeten wordt, om te voorkomen dat het geluidsniveau op het festivalterrein omlaag moet, en het risico daarmee te verdelen tussen festival en omwonenden

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Geen uitzonderingen toe te staan op de regel dat er geen meteocorrecties worden toegepast.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren
D. Boomsma


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CDA, PvdO

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, VVD, SP