Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (Flevopark 25% afsluiten)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (Flevopark 25% afsluiten)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Constaterende dat:

  • Sinds 3 jaar het besloten festival Appelsap in het Flevopark wordt gehouden;
  • Tijdens dit evenement negen dagen lang (inclusief op- en afbouw) ongeveer de helft van het park wordt afgesloten, als uitzondering op de stedelijke norm van 25% afsluiting;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Overal, dus ook in het Flevopark de stedelijk norm te hanteren waarbij maximaal 25% van het park afgesloten mag worden voor een besloten evenement.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, PvdO, CDA

Tegen

D66, VVD, PvdA