Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (geen harde muziek in het broed­seizoen)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (geen harde muziek in het broedseizoen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

  • Lawaai invloed heeft op het broedsucces van vogels;
  • Amsterdamse parken in de drukke stad bij uitstek de plek zijn waar veel vogels broeden;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Geen festivals in parken te organiseren tijdens het broedseizoen.

Het lid van de gemeenteraad,
J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, CDA, GroenLinks

Tegen

PvdA, D66, VVD, SP

Lees onze andere moties

Evenementen en locatieprofielen (Flevopark 15.000 bezoekers)

Lees verder

Evenementen en locatieprofielen (Flevopark 25% afsluiten)

Lees verder

    Word actief Doneer