Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (Flevopark 15.000 bezoekers)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (Flevopark 15.000 bezoekers)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Constaterende dat:

  • Begin 2016 in Stadsdeelraad Oost is besloten dat er maximaal 15.000 bezoekers toegelaten zijn op het grote evenement in het Flevopark, vanwege de kwetsbaarheid van het park;
  • In het door het college voorgedragen locatieprofiel desondanks een maximum van 20.000 bezoekers wordt gesteld voor één groot evenement in het Flevopark;
  • Het Flevopark een hoge natuurwaarde heeft en niet duidelijk is wat de effecten zullen zijn wanneer 20.000 bezoekers komen tijdens ongunstige weersomstandigheden;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Het maximale aantal bezoekers voor het grote evenement in het Flevopark bij te stellen naar 15.000.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren
D. Boutkan (PvdA)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PvdA, PvdO, CDA

Tegen

VVD, D66