Evaluatie Amster­damse maat­re­gelen lucht­kwa­liteit (onderzoek 'vergeten' gebieden in Mili­euzone)


2 oktober 2013

Motie van het raadslid Van Lammeren en het raadslid Hoek inzake Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (onderzoek 'vergeten' gebieden in Milieuzone)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit

Overwegende dat:
De luchtkwaliteit in de gemeente Amsterdam van onvoldoende kwaliteit is
De gemeente Amsterdam maatregelen moet treffen om de Europese normen voor luchtkwaliteit te halen

Constaterende dat:
Er mogelijk gebieden zijn waar -door veranderd gebruik- de noodzaak voor ontheffing van de milieuzone mogelijk is afgenomen
Voorbeelden van deze gebieden het Cruquius- en het Zeeburger gebied zijn

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Een onderzoek te doen in hoeverre er gebieden zijn in de stad, bijvoorbeeld zoals het Cruquius- en het Zeeburger gebied, die in de milieuzone kunnen worden opgenomen en hier binnen zes maanden terug te rapporteren aan de Raad

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren
J. Hoek


Status

Ingediend

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (onderzoek en maatregelen PM2.5 beleid )

Lees verder

Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (onderzoek roetbeleid en het nemen van bijbehorende maatregelen)

Lees verder

    Word actief Doneer