Evaluatie Amster­damse maat­re­gelen lucht­kwa­liteit (gedif­fe­ren­ti­eerde parkeer­ta­rieven)


2 oktober 2013

Motie van het raadslid Van Lammeren Partij voor de Dieren inzake de Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (gedifferentieerde parkeertarieven)

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit

Constaterende dat:
- Amsterdam te maken heeft met knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit die het rechtstreekse gevolg zijn van veel en vuil verkeer;
- De bestuurder van een vervuilende auto nu hetzelfde betaalt voor een parkeerkaartje als de bestuurder van een schone auto;
- Parkeertarieven nu nog volledig los staan van het principe ‘de vervuiler betaalt’;
- In het collegevoorstel onderzocht gaat worden of uitstootwaarde aan parkeervergunningen kan worden gekoppeld (geen parkeervergunning/ontheffing voor vieze auto’s)

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Uit te zoeken of het technisch en juridisch mogelijk is, inclusief de verwachte investering om parkeertarieven in te voeren die zijn gedifferentieerd op basis van de milieuvriendelijkheid van het voertuig, waarbij een hoger tarief gehanteerd wordt voor het parkeren van vervuilende auto’s dan voor het parkeren van schone auto’s, en hierover terug te koppelen aan de gemeenteraad


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (voorkeursbeleid schone diensten en producten bij aanbestedingen)

Lees verder

Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (onderzoek en maatregelen PM2.5 beleid )

Lees verder

    Word actief Doneer