Damherten (geen wijziging van beleid alvorens uitwerking beheer­plannen)


11 september 2013

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake beheer damherten in de AWD (geen wijziging van beleid alvorens uitwerking beheerplannen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD);

Overwegende dat:

-Er plannen zijn om de damhertpopulatie in de AWD anders te beheren;
-Waternet mogelijk wordt gemandateerd om een ontheffing aan te vragen voor ingrepen in de damhertenpopulatie, op basis van het -Faunabeheerplan damhert van de provincies Noord- en Zuid-Holland en mogelijke aanvullingen daarop;
-Onduidelijk is hoe deze plannen uitvoering krijgen en welke aanpassingen worden gemaakt in het Faunabeheerplan;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De gemeenteraad te informeren over de uitwerking van het onderhavige besluit nadat de ontheffing, zoals genoemd in de voordracht is verkregen en alvorens implementatie van deze ontheffing;

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

D66, PvdA, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Damherten (alleen reactief beheer)

Lees verder

Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit (voorkeursbeleid schone diensten en producten bij aanbestedingen)

Lees verder

    Word actief Doneer