Coali­tie­ak­koord, getiteld: “Een nieuwe lente en een nieuw geluid” (cirkel van geweld)


30 mei 2018

Amendement van het lid Van Lammeren inzake het initiatiefvoorstel van de leden Groot Wassink, Van Dantzig, Moorman en Ivens van 24 mei 2018 tot aanvaarden van het coalitieakkoord, getiteld: “Een nieuwe lente en een nieuw geluid” (cirkel van geweld)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het initiatiefvoorstel van de leden Groot Wassink, Van Dantzig, Moorman en Ivens van 24 mei 2018 tot aanvaarden van het coalitieakkoord, getiteld: “Een nieuwe lente en een nieuw geluid” (Gemeenteblad afd. 1, nr. 456).

Constaterende dat:

  • huiselijk geweld en dierenmishandeling vaak samengaan;
  • uit een rapport van de Universiteit Utrecht blijkt dat in de helft van de gevallen van huiselijk geweld er ook sprake is van dierenmishandeling;
  • een op de drie vrouwen hun vlucht uitstelt vanwege zorgen over de veiligheid van het dier.

Besluit:

de tekst op pagina 19:
“Achterlating in het land van herkomst wordt erkend als vorm van huiselijk geweld en we hebben meer oog voor culturele verschillen in de opvang na huiselijk geweld.”

te vervangen door:

“Achterlating in het land van herkomst wordt erkend als vorm van huiselijk geweld en we hebben meer oog voor culturele verschillen en zorg voor huisdieren in de opvang na huiselijk geweld.”

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Cliëntenbelang over gebruikelijke hulp kinderen (zorgvoorzieningen en -regelingen toetsen aan het IVRK)

Lees verder

Motie inzake het jaarverslag van de Technische adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2017 (consequenties van drones in de natuur)

Lees verder

    Word actief Doneer