Bomen­ver­or­dening 2014 (bomen behouden bij grond bouwrijp maken)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Bomenverordening 2014 en intrekken van de bomenverordeningen van de bestuurscommissies (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1078);

Overwegende dat:

er bij het bouwrijp maken van terreinen bomen gekapt worden en er vervolgens later weer bomen geplant worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

te bevorderen dat bij het bouwrijp maken van grond zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met waardevolle bomen, dit geldt zeker voor monumentale bomen, en er voor zover mogelijk in principe om bomen heen gebouwd wordt.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Bomenverordening 2014 (bewoners informeren over vellen van bomen bij jaarvergunning)

Lees verder

Koers 2025 (verhogen beschermingsregime groenvoorzieningen)

Lees verder

    Word actief Doneer