Bijzondere subsi­die­ver­or­dening dieren­welzijn (24-uurs­opvang)


7 november 2012

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over bijzondere subsidieverordening dierenwelzijn 2013-2015,

Overwegende dat:

- In de bijzondere subsidieverordening niets staat over de 24-uurs bereikbaarheid van de dierenwelzijnsorganisaties in Amsterdam;
- De Dierenbescherming aangeeft dat een deelproduct van de dierennoodhulp keten de 24-uurs bereikbaarheid van de dierenbeschermingsorganisaties is, zoals onderstaande flowchart laat zien ;
- In convenant 144 Red een Dier afspraken zijn gemaakt aangaande de 24-uurs bereikbaarheid van Dierenambulances;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

om in de bijzondere subsidieverordening op te nemen dat er in Amsterdam een 24 -uurs dierennoodhulpketen wordt gerealiseerd.


Status

Ingediend

Voor

PvdA, VVD, GroenLinks, SP, CDA, D66

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Bijzondere subsidieverordening dierenwelzijn 2013-2015 (Federatie Dierenambulances Nederland)

Lees verder

Bijzondere subsidieverordening dierenwelzijn 2013-2015 (kwaliteitseisen)

Lees verder

    Word actief Doneer