Bestem­mingsplan Westerpark West (geen ecolo­gisch knelpunt)


29 november 2017

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het bestemmingsplan Westerpark West (geen ecologisch knelpunt)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie inzake het besluit inzake het bestemmingsplan Westerpark West (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1481).

Overwegende dat:

  • Het college inzet op het oplossen van ecologische knelpunten;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Bij de waterkering geen ecologisch knelpunt te laten ontstaan.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen