Bestem­mingsplan Amsterdam RAI (over­lapping met bestem­mingsplan Prinses Irene­buurt)


17 december 2014

Gehoord de discussie over het bestemmingsplan Amsterdam RAI

Overwegende dat:

Het plan bestrijkt een strook grond van ongeveer 10 m breed en 290 m lang waarop het in 2006 vastgestelde bestemmingsplan Prinses Irenebuurt e.o. van toepassing is. De strook behoort tot het in 2005 aangewezen monumentale deel van het Beatrixpark.

In 2011 is de bedoelde strook aan de Zuidas toegevoegd (raadsbesluit vaststelling grootstedelijke gebieden van 18 februari 2014).

De strook is in het bestemmingsplan Amsterdam RAI betrokken om de enkele reden dat deze behoort tot het grootstedelijk project Zuidas. Het plan voorziet niet in veranderingen in deze strook. De strook heeft in het plan de bestemming ‘Groen’.

Het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt e.o. bevat een uitgebalanceerde set aan regels, toegespitst op de bescherming van het monumentale deel van het park, waartoe de strook behoort.

Het bestemmingsplan Amsterdam RAI bevat andere regels voor de bestemming ‘Groen’ dan het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt e.o. Het bestemmingsplan Amsterdam RAI bestemt de voor 'Groen' aangewezen gronden bijvoorbeeld mede voor geluid- en luchtschermen. Dit is niet passend in een monumentaal park.

Er is geen enkele noodzaak het bestemmingsplan Amsterdam RAI op de strook van toepassing te laten zijn.

De strook ook weer aan de Zuidas te onttrekken

Besluit:
Het volgende:
De grens van het bestemmingsplan te wijzigen in die zin dat de gronden met de bestemming Groen, voor zover deze zijn gelegen ten westen van de Boerenwetering (met de bestemming Water), geen onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan Amsterdam RAI.


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Go-besluit Zeetoegang IJmond (monitoren van door Haven Amsterdam overgeslagen CO2-equivalenten)

Lees verder

Bestemmingsplan Amsterdam RAI (grens hotel)

Lees verder

    Word actief Doneer