Begroting 219 (motie over veilige sfeer op speel­plaatsen voor kinderen).


29 oktober 2018

Onderwerp

Motie van het lid A.L. Bakker en D.T. Boomsma inzake de Begroting 2019 (veilige sfeer op speelplaatsen voor kinderen).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2019.

Constaterende dat:

  • - er 12,7 miljoen beschikbaar komt voor de verbetering van sporten en spelen in de openbare ruimte;

Overwegende dat:

  • - vorig jaar uitgebreid verslag werd gedaan in het Parool over zorgen van ouders dat hun kinderen niet meer buiten durven te spelen in de Transvaalbuurt[1]
  • - de PvdD-fractie geregeld signalen opvangt over een onprettige of onveilige sfeer op speelplaatsen verspreid over de stad vanwege gewelddadige en vloekende kinderen of hangjongeren;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • - op buurtniveau te onderzoeken hoe bewoners de speelplaatsen ervaren en op basis van de uitkomsten te inventariseren welke speelplaatsen maatregelen nodig hebben, zoals het instellen van beheerders die toezicht houden en de goede sfeer bewaren.

Het lid / De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker

D.T. Boomsma

[1] https://www.parool.nl/amsterdam/kinderen-durven-niet-buiten-te-spelen-in-transvaalbuurt~a4496548/


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

begroting 2019 (amendement inzake diervriendelijke catering).

Lees verder

Begroting 2019 (motie inzake meer aandacht voor de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling)

Lees verder

    Word actief Doneer