Begroting 2018 (uitzon­dering dieren­am­bu­lance)


8 november 2017

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2018 (uitzondering dierenambulance)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018;

Constaterende dat:

 • De dierenambulance in tegenstelling tot de reguliere ambulance, brandweer, politie enz. bij spoed niet met sirene, te hard of door rood licht mag rijden;
 • De regels voor het gebruik van zwaailichten en sirenes in de (ministeriële) 'Regeling optische en geluidssignalen 2009' staan;
 • De gemeente Amsterdam hierover nu (dus) geen zelfstandig besluit kan nemen.

Overwegende dat:

 • Het bij spoed niet door rood, te hard of met sirene mogen rijden ervoor zorgt dat de dierenambulance regelmatig (te) laat op de plek van bestemming is;
 • Dit niet goed is voor het dierenwelzijn omdat de dierenambulance daardoor regelmatig (veel) later bij een gewond dier is;
 • De dierenambulance ook minder snel bij een in het verkeer gewond geraakt dier kan komen wat kan zorgen voor langere verkeersopstoppingen;
 • De in de Regeling aangewezen hulpdiensten de bevoegdheid hebben om richtlijnen op te stellen voor o.a. het negeren van het rood verkeerslicht;
 • De minister van Infrastructuur & Milieu de dierenambulance ook deze bevoegdheid kan geven;
 • Het van belang is deze bevoegdheid te beperken tot dierenambulances die daadwerkelijk als dierenambulance fungeren en daartoe zijn aangesloten bij de Federatie Dierenamulances Nederland en subsidie ontvangen van Gemeente Amsterdam.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 • De mogelijkheden te verkennen om de Dierenambulance een uitzonderingspositie te geven en daarover in gesprek te treden met de minister van Infrastructuur & Milieu.
 • De uitzonderingspositie enkel toe te kennen aan dierenambulances die zijn aangesloten bij de Federatie Dierenambulances Nederland en subsidie ontvangen van Gemeente Amsterdam.

Het lid van de gemeenteraad

De Bruijn (VVD)
Van Lammeren (PvdD)


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen