Begroting 2017 (van Artis naar groen in de buurt)


9 november 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2017;

Constaterende dat:
- Artis volgend jaar € 4.254.000 subsidie zal ontvangen. ?

Overwegende dat:
- Dierentuinen als Artis hun langste tijd gehad hebben, getuige de Zembla uitzending van 14 september
- Het belang van de groene omgeving beter tot uitdrukking komt in instellingen als bijvoorbeeld ‘Groen in Buurt en stadslandbouw’

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- € 500.000,- van de subsidie van Artis te verschuiven naar de subsidie van ‘Groen in Buurt en stadslandbouw’.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Alleanderepartijen