Begroting 2017 (groen ook voor dieren)


9 november 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2017;

Constaterende dat:
- Onder het kopje ‘Samenvatting 3.3.5 Groen, dierenwelzijn en recreatie’ wordt uitgelegd wat het belang van groen is en waarom het belangrijk is er blijven aandacht aan te schenken;
- Het opvallend is dat dit belang van groen uitsluitend wordt beschreven in termen van belang voor de mens;

Overwegende dat:
- Dieren een zeer belangrijke rol spelen in de stad als medebewoners met intrinsieke waarden en belangen.

Besluit:

- Na de zin ‘Een groene en duurzame stad is niet alleen goed voor bewoners en bezoekers, maar maakt Amsterdam ook aantrekkelijk voor bedrijven.’ (pagina 84) toe te voegen:
- Dieren spelen een zeer belangrijke rol in de stad als medebewoners met intrinsieke waarde en belangen. Ook voor hen is een groene stad van levensbelang.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, PvdO

Tegen

CDA