Begroting 2015 (geen dieren meer in Carré)


13 oktober 2014

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Overwegende dat:
- Koninklijk Theater Carré sinds 1976 eigendom is van de gemeente Amsterdam
- Wethouder Ivens (dierenwelzijn) een brandbrief aan staatssecretaris Dijksma van 2 september 2014 heeft ondertekend, waar in staat: “Wij wachten met smart op het door het kabinet aangekondigde landelijke verbod op het gebruik van wilde (en exotische) dieren in circussen. (…) Wij zijn helaas niet bevoegd een evenementenvergunning te weigeren op grond van dierenwelzijn. Het welzijn van wilde dieren wordt in circussen ernstig aangetast. Ze hebben te weinig leefruimte, zitten een groot deel van de dag in hun transportkooien of staan aan de ketting, er wordt niet tegemoet gekomen aan hun sociale behoeften, en er is nauwelijks afleiding. (…) Onze dringende boodschap aan u is: maak haast met het wettelijke verbod op wilde dieren in het circus!”
- De gemeente Amsterdam hiermee een duidelijk standpunt heeft ingenomen ten aanzien van wilde dieren in circussen
- Het in de ogen van de Partij voor de Dieren niet goed uit te leggen zou zijn wanneer in een theater dat eigendom is van de gemeente Amsterdam, circussen met wilde dieren een podium krijgen

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Zijn verantwoordelijkheid te nemen door als eigenaar van theater Carré in dat theater geen podium te bieden aan circussen of andere activiteiten met wilde dieren en bij voorkeur alleen ruimte te bieden aan circussen en activiteiten die helemaal geen dieren gebruiken.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Begroting 2015 (kwaliteitseisen dierenwelzijn kinderboerderijen)

Lees verder

Begroting 2015 (natuurwaarden en biodiversiteit monitoren)

Lees verder

    Word actief Doneer