Begroting 2015 (kwali­teits­eisen dieren­welzijn kinder­boer­de­rijen)


13 oktober 2014

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:
- Dit college incidenteel een miljoen euro per jaar uittrekt voor medische dierenzorg minima en kinderboerderijen
- Het welzijn van de in kinderboerderijen gehouden dieren vaak beneden de maat is

Overwegende dat:
- De gemeente kwaliteitseisen kan verbinden aan de bijdrage, om het welzijn van dieren in kinderboerderijen en stadsboerderijen met een publieksfunctie te garanderen
- De functie van kinderboerderijen in de optiek van de Partij voor de Dieren slechts educatief kan zijn wanneer het dierenwelzijn in orde is en kinderen kunnen leren hoe ze op een verantwoorde manier met dieren om moeten gaan

Aan de bijdrage aan kinderboerderijen eisen te verbinden ten aanzien van het welzijn van dieren.
> Waarin eisen worden opgesteld, onder meer ten aanzien van de volgende punten:
- goede huisvesting en verzorging, passend bij het natuurlijke gedrag van het dier, wat betekent dat dieren voldoende ruimte hebben, dat sociale dieren in groepen worden gehouden en dat er alleen diersoorten worden gehouden die naar hun aard geschikt zijn voor een kinder- of stadsboerderij;
exotische dieren, deze horen niet thuis in een kinder- of stadsboerderij;
- fokbeleid, dit wordt aangepast aan de huisvestingscapaciteit van de kinderboerderij, waarbij het dierenwelzijn voorop komt te staan;
- handel in dieren: dieren uit een kinderboerderij gaan niet naar de slacht;
- toezicht: elke kinderboerderij dient te beschikken over een gediplomeerde dierenverzorger of toezichthouder.

Een voorstel voor deze eisen de gemeenteraad te doen toekomen uiterlijk februari 2015


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, PvdO, VVD

Tegen

PvdA, D66, CDA

Lees onze andere moties

Begroting 2015 (indicatoren en streefwaarden luchtkwaliteit in begroting 2016)

Lees verder

Begroting 2015 (geen dieren meer in Carré)

Lees verder

    Word actief Doneer