Begroting 2015 (definitie gezonde lucht)


6 oktober 2014

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2015 (definitie “gezonde lucht”)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2015;

Constaterende dat:
- In de begroting het college meerdere malen als doel aangeeft: “De lucht in Amsterdam wordt gezond”
- De precieze betekenis van deze zin voor de Partij voor de Dieren onduidelijk is
- De gemeenteraad zich meerdere malen heeft uitgesproken voor een leesbare begroting

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Een definitie voor “gezonde lucht” op te stellen en deze toe te voegen aan de begroting van 2015

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen